Deluxe

Diện tích: 35-40 m2 Tổng số lượng phòng: 115 View vườn Sức chứa tối đa:…

Senior Deluxe

Diện tích: 35/ 40/ 45 m2 Tổng số lượng phòng: 177 View biển Sức chứa…

Grand Ocean

Diện tích: 50/ 52 m2 Tổng số lượng phòng: 38 View biển Sức chứa tối…

Asteria Signature

Diện tích: 50/ 58 m2 Tổng số lượng phòng: 14 View biển Sức chứa tối…

3br Asteria Suite

Diện tích: 158 m2 Tổng số lượng phòng: 1 View biển Sức chứa tối đa:…

1br Asteria Suite

Diện tích: 70/ 80 m2 Tổng số lượng phòng: 2 View biển Sức chứa tối…

Login